Certifikáty a osvědčení

Společnost PROFI EMG s.r.o. má v rámci integrovaného systému managementu certifikovány tyto činnosti na elektrických zařízeních bez omezení napětí:

 • projektování
 • montáže
 • údržba
 • opravy
 • revize


Pro tyto činnosti jsme certifikováni v následujících oblastech:

 • QMS - systém managementu pro zaměření a řízení organizace s ohledem na kvalitu
  certifikováno dle normy ISO 9001:2008
 • EMS - environmentální management se zaměřením a řízením organizace s ohledem na ochranu životního prostředí
  certifikováno dle normy  ISO 140001:2004
 • BOZP – systém organizačního zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci a jiných osob, které se zdržují na pracovištích společnosti
  certifikováno dle normy BS OHSAS 180001:2007


Oficiálním vyjádřením vedení společnosti k záměrům a směřování organizace ve vztahu k jednotlivým oblastem ISM je politika ISM.