Představení společnosti

Vítejte na stránkách společnosti PROFI EMG s.r.o., člena průmyslového holdingu EP INDUSTRIES. PROFI EMG s.r.o. vznikla fúzí PROFI-ELRO s.r.o. a EMG ENERGO s.r.o. se záměrem nabízet svým zákazníkům komplexní služby v oblastech projektování, montáží, revizí a servisu energetických zařízení ZVN, VVN, VN a NN v energetice, v průmyslu a ve stavebnictví. Zaměstnanci PROFI EMG s.r.o. mají vysokou a neustále rozvíjenou kvalifikaci a rozsáhlé dlouholeté zkušenosti, tedy základní předpoklady pro realizaci zakázek k plné spokojenosti zákazníků. Pro zajištění jakosti prací, dodávek a služeb má společnost implementován a certifikován integrovaný systém řízení kvality. Důležitým cílem společnosti je realizovat zakázky s minimalizací dopadů na životní prostředí. Vedoucí pracovníci výrobních divizí, středisek i vedoucí jednotlivých zakázek jsou autorizovanými inženýry/techniky v oboru technologická zařízení staveb.

Hlavními zákazníky jsou:

  • ČEPS, a.s.
  • ČEPS Invest, a.s.
  • ČEZ Distribuce, a.s.
  • ČEZ a.s. OJ Vodní elektrárny
  • PREdistribuce, a.s.
  • E.ON Česká republika, s.r.o.
  • Plzeňská energetika a.s.
  • Elektrárny Opatovice, a.s.
  • RenoEnergie a.s.