Venkovní vedení

HomePage > Venkovní vedení

Venkovní vedení

Divize Venkovní vedení se zabývá výstavbou, rekonstrukcí a opravami vedení

  • přenosové soustavy ZVN
  • distribuční soustavy VVN, VN

 

 

Pracovní skupiny jsou vybaveny moderní technikou a všichni pracovníci jsou pravidelně školeni z bezpečnosti práce i z technologických postupů. Tím je zajištěna vysoká profesionalita pracovníků i kvalita provedených prací. 

Naše firma má dlouholeté zkušenosti v oblasti montáže venkovních vedení včetně kombinovaného zemního lana. Díky kvalitnímu zázemí, modernímu technickému vybavení a týmu zkušených pracovníků jsme schopni provádět montáž efektivně, bezpečně a ve vysoké kvalitě.

 

 

 

Rozsah činnosti:

  • Montážní práce
  • Stavební a zemní práce
  • Dodávky materiálu
  • Výchozí revize
  • Uvedení do provozu
  • Servisní činnost, opravy