Rozvodny

HomePage > Rozvodny

Rozvodny

Divize Rozvodny realizuje nové i rekonstruuje stávající stavby, provádí revize, opravy a údržbu v segmentech:

 - Rozvodny a transformovny přenosové soustavy ZVN

 - Rozvodny a transformovny distribučních sítí VVN, VN a NN

 - Kabelová a vzdušná vedení distribučních sítí VN a NN

 - Vyvedení výkonů výrobních bloků el. energie

 - Řídicí systémy a el. ochrany přenosových a distribučních zařízení a výrobních bloků

 - Vlastní spotřeby přenosových a distribučních zařízení a výrobních bloků el. energie

 - Elektrické instalace staveb a průmyslových zařízení

 - Napájecí stanice elektrické trakce

 

 Rozsah nabízených činností:

- Dodávky technologických zařízení a materiálu

 - Stavební části (prostřednictvím osvědčených kvalifikovaných subdodavatelů)

 - Demontážní a montážní práce

 - Výchozí revize, individuální a komplexní vyzkoušení a uvedení do provozu

 - Koordinace a inženýrink

 - Záruční a pozáruční servis a údržba, pravidelné revize

 - Provozování el. zařízení (VN a NN)

 

Montážní skupiny jsou vybaveny vlastním moderním nářadím a potřebnými

pracovními pomůckami.

Skupina revizních a zkušebních techniků disponuje příslušnými měřícími a

diagnostickými přístroji.

Pravidelnými školeními a kurzy si pracovníci udržují a rozvíjení profesní

kvalifikaci, znalosti a návyky vč. problematiky BOZP.